Dydaktyka

2022/2023

MA Seminar – dla studentów Intercultural Communication w Instytucie Kulturoznawstwa

Wiedza o kulturze tradycyjnej – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Proseminarium licencjackie – w Instytucie Kulturoznawstwa

Interdyscyplinarne metodologie badań nad komunikacją kulturową – wykład w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (UAM)

Wstęp do nauk o komunikowaniu – wykład i konwersatorium w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie (UAM)

Problemy i zagrożenia współczesnego świata – ćwiczenia w ANSM w Poznaniu

Historia myśli psychologicznej – wykład w ANSM w Poznaniu

Wykłady monograficzne w ANSM w Poznaniu

2021/2022

Kultura czytelnicza dawniej i współcześnie – wykład fakultatywny w Instytucie Kulturoznawstwa

Kultura Głuchych z elementami języka migowego – fakultet-konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Religie i mitologie świata – wykład fakultatywny w Instytucie Kulturoznawstwa

Niewidoczny świat – kultura (nie)dostępna –  konwersatorium fakultatywne w Instytucie Kulturoznawstwa

Pamięcioznawstwo i memofania kultury – konwersatorium fakultatywne w Instytucie Kulturoznawstwa

Analiza krytyczna teorii spiskowych i dziejów alternatywnych w kulturze – konwersatorium fakultatywne w Instytucie Kulturoznawstwa

Wiedza o kulturze tradycyjnej – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Pedagogika ogólna – ćwiczenia w ANSM w Poznaniu

Wykłady monograficzne w ANSM w Poznaniu

2020/2021

Filozofia humanistyki – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Kultura czytelnicza dawniej i współcześnie – wykład fakultatywny w Instytucie Kulturoznawstwa

Kultura Głuchych z elementami języka migowego – fakultet-konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Religie i mitologie świata – wykład fakultatywny w Instytucie Kulturoznawstwa

Ruchy społeczne i kulturowe – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa

Pojęcia estetyczne – konwersatorium w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów

Analiza krytyczna teorii spiskowych i dziejów alternatywnych w kulturze (fakultet) – w Instytucie Kulturoznawstwa

2019/2020

Religie świata – wprowadzenie do religioznawstwa na Uniwersytecie Otwartym UAM

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Filozofia w pracy pedagoga – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Historia filozofii Odrodzenia i Oświecenia – konwersatorium w Instytucie Filozofii

Antropologia kultury – konwersatorium w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów

Sztuka a psychologia percepcji – fakultet w Instytucie Kulturoznawstwa (zastępstwo)

2015-2019

Filozofia (15h) – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

2014/2015

Filozofia – wykład na I roku studiów niestacjonarnych WSE

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozoficzne i etyczne podstawy edukacji – wykład na I roku II stopnia studiów niestacjonarnych WSE

2013/2014

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

2012/2013

Wstęp do filozofii – konwersatorium w Instytucie Filozofii UAM

Filozofia Odrodzenia i Oświecenia – konwersatorium w Instytucie Filozofii UAM

2011/2012

Wstęp do religioznawstwa – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

2009/2010

Filozofia religii Leszka Kołakowskiego – fakultet w Instytucie Filozofii UAM

foto

Strona internetowa Juliusza Iwanickiego