Dydaktyka

2020/2021

Pojęcia estetyczne – w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów

Analiza krytyczna teorii spiskowych i dziejów alternatywnych w kulturze (fakultet) – w Instytucie Kulturoznawstwa

2019/2020

Religie świata – wprowadzenie do religioznawstwa na Uniwersytecie Otwartym UAM

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Filozofia w pracy pedagoga – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Historia filozofii Odrodzenia i Oświecenia – konwersatorium w Instytucie Filozofii

Antropologia kultury – konwersatorium w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów

Sztuka a psychologia percepcji – fakultet w Instytucie Kulturoznawstwa (zastępstwo)

2015-2019

Filozofia (15h) – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

2014/2015

Filozofia – wykład na I roku studiów niestacjonarnych WSE

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozoficzne i etyczne podstawy edukacji – wykład na I roku II stopnia studiów niestacjonarnych WSE

2013/2014

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

2012/2013

Wstęp do filozofii – konwersatorium w Instytucie Filozofii UAM

Filozofia Odrodzenia i Oświecenia – konwersatorium w Instytucie Filozofii UAM

2011/2012

Wstęp do religioznawstwa – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

2009/2010

Filozofia religii Leszka Kołakowskiego – fakultet w Instytucie Filozofii UAM