Filozofia (konwersatorium)

Teksty na zajęcia z filozofii

Na pierwsze zajęcia „Specyfika i charakter filozofii”

1) Tekst Anzenbachera „Wprowadzenie do filozofii„. Obowiązują strony 17-41.

2) Zadanie domowe z sentencji filozoficznych (podane zostaną na zajęciach)

Na drugie zajęcia „Nauka o miłości Platona”

1) Tekst Platona „Uczta” platon_uczta. Obowiązują strony 20-52. Wstęp i objaśnienia tłumacza dla chętnych.

2) Filmik „Jaskinia Platona” 

Na trzecie zajęcia „Dowody na istnienie Boga”

1) Tekst św.  Tomasza „Suma teologiczna. O Bogu” suma_1. Obowiązują s. 47-50 (fragment „Czy Bóg istnieje?” – artykuł 3.)

2) Filmik „Czy Bóg jest DJ-em?”

Na czwarte zajęcia  „Imperatyw kategoryczny Kanta”

1) Tekst Immanuela Kanta „Uzasadnienie metafizyki moralności” KANT_Uzasadnienie_metafizyki_moralnosci. Str. 2-48 (przedmowa i rozdziały I-II)

2) Filmiki „Cant&Categorical Imperatives” I Kant: On Metaphysical Knowledge

Na piąte zajęcia  Filozofia wychowania”

1) Tekst publicystyczny „Po co uczyć dzieci myśleć?” (link):  http://lodzkagazeta.pl/po-co-uczyc-dzieci-myslec/

2) Tekst popularnonaukowy Czy dzieci potrafią odróżnić dobro od zła?

3) Wywiad z psychologiem „Co powiedzieć dziecku, które zapyta o atak…”  (link): http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,24362553,co-powiedziec-dziecku-ktore-zapyta-o-atak-na-prezydenta-pawla.html?fbclid=IwAR3PpU9kWuwipFxMdot3SSOMtuWOaOHzkzb3fednH_mLrHMnSNto0ZIDHnA 

4) Tekst publicystyczny „Dzieci-pierdoły…” (link): http://forsal.pl/artykuly/892182,dzieci-pierdoly-hodujemy-zombie-ktore-nie-wiedza-kim-sa-i-dokad-zmierzaja.html

5) Smartfon jak narkotyk (link): https://tygodnik.tvp.pl/39492712/oglupia-wywoluje-smutek-agresje-i-bezsennosc-smartfon-jak-narkotyk

Na szóste zajęcia „Nihilizm i jego konsekwencje we współczesności”

1) Tekst Fryderyka Nietzschego „Wola mocy” Nietzsche Wola mocy. Czytamy str. 7-11 i str. 18-28.

2) Filmik „Fryderyk Nietzsche”

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU


Frekwencja – dopuszczalna jest 1 nieobecność bez usprawiedliwienia. Druga nieobecność powinna być usprawiedliwiona oraz wymaga odrobienia na dyżurze (dodatkowy materiał).

Przy trzeciej nieobecności zaliczenie tylko przy posiadaniu IOSu (indywidualnej organizacji studiów).

IOS – ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu na PIERWSZYCH zajęciach.

Chodzimy na swoje grupy w USOSie

Zaliczenie

Odbywa się z tekstów i materiałów, omawianych na bieżąco na zajęciach. Kolokwium pisemne w postaci kilku losowych pytań testowych oraz pytania opisowego. 

Przy wystawianiu oceny uwzględniana jest aktywność studenta na zajęciach.

Przepisanie oceny z wcześniejszych etapów studiów jest tylko możliwe przy tej samej lub większej liczbie godzin.