Filozofia (konwersatorium)

Teksty

Na drugie zajęcia:

1) Tekst Platona „Uczta” platon_uczta. Obowiązują strony 20-52. Wstęp i objaśnienia tłumacza dla chętnych.

2) Tekst popularnonaukowy Czy dzieci potrafią odróżnić dobro od zła?

Na trzecie zajęcia

1) Tekst św. Augustyna „Wyznania” augustyn_wyznania. Obowiązują s. 1-38 (księgi pierwsza i druga)

2) Tekst publicystyczny „Po co uczyć dzieci myśleć?” (link):  http://lodzkagazeta.pl/po-co-uczyc-dzieci-myslec/

Na czwarte zajęcia

1) Tekst św.  Tomasza „Suma teologiczna. O Bogu” suma_1. Obowiązują s. 47-50 (fragment „Czy Bóg istnieje?” – artykuł 3.)

2) Tekst publicystyczny „Dzieci-pierdoły…” (link): http://forsal.pl/artykuly/892182,dzieci-pierdoly-hodujemy-zombie-ktore-nie-wiedza-kim-sa-i-dokad-zmierzaja.html

Na piąte zajęcia

1) Tekst Immanuela Kanta „Uzasadnienie metafizyki moralności” KANT_Uzasadnienie_metafizyki_moralnosci. Obowiązują str. 2-17 (przedmowa i rozdział I.)

Na szóste zajęcia

1) Tekst Fryderyka Nietzschego „Wola mocy” Nietzsche Wola mocy. Czytamy str. 7-11 i str. 18-28.

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU


Frekwencja – dopuszczalna jest 1 nieobecność bez usprawiedliwienia. Druga nieobecność powinna być usprawiedliwiona oraz wymaga odrobienia na dyżurze (dodatkowy materiał).

Przy trzeciej nieobecności zaliczenie tylko przy posiadaniu IOSu (indywidualnej organizacji studiów).

Osoby z nieuregulowaną frekwencją nie będą dopuszczane do zaliczenia.

IOS – ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu na PIERWSZYCH zajęciach.

Chodzimy na swoje grupy w USOSie

Zaliczenie

Odbywa się z zagadnień, omawianych na bieżąco na zajęciach. Kolokwium pisemne w postaci kilku losowych pytań testowych oraz pytań opisowych. 

Z zaliczenia poprawkowego można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Na zaliczeniu w innym terminie niż cała grupa można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Przepisanie oceny z wcześniejszych etapów studiów jest tylko możliwe przy tej samej lub większej liczbie godzin.