Dydaktyka

2014/2015

Filozofia (15h) – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Zagadnienia:

1. Specyfika filozofii

1.1. Tropy filozoficzne

1.2. Działy filozofii

1.3. Sentencje filozoficzne

2. Poglądy Platona

2.1. Sprawa Sokratesa

2.2. Poglądy społeczne Platona

2.3. Poglądy metafizyczne Platona

2.4. Poglądy ucznia Platona – Arystotelesa.

3. Filozofia religii średniowiecza

3.1.  4 relacje rozum-wiara

3.2  Gnostycyzm

3.3 Metafizyka św. Augustyna

3.4. Scholastyka i Artes Liberales

3.5 Poglądy św. Tomasza z Akwinu

3.6. Mistycyzm

4. Filozofia nowożytna

4.1. Idole (złudzenia) Francisa Bacona

4.2.  Metafizyka i etyka Kartezjusza

4.3. Imperatyw kategoryczny Kanta

4.4.  Zakład Pascala

5. Filozofia a pedagogika.

5.1. Tezy Marii J. Carrion.

5.2. Współczesne ideologie edukacyjne

 

Do 1.3. Sentencje filozoficzne:

Heraklit z Efezu “Wszystko płynie i nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki”

Epiktet “Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda godna wyboru”

Sokrates “Wiem, że nic nie wiem”

Platon “Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia”

Arystoteles “Zdziwienie jest tą przyczyną, dla której niegdyś zaczęli ludzie filozofować”

Marek Aureliusz “Nie żyj tak, jakbyś miał żyć dziesięć tysięcy lat”

Św. Augustyn “Kochaj i rób co chcesz”

św. Tomasz z Akwinu “Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kompozycją duszy i ciała”.

F, Bacon “Wiedza to potęga”

B. Pascal “Człowiek jest tylko trzciną, ale jest to trzcina myśląca”

G. Leibniz “Żyjemy na najlepszym z możliwych światów”

I. Kant “Postępuj wedle takiej zasady, co do której byś chciał, aby była prawem powszechnym” (imperatyw kategoryczny)

 

Filozofia – wykład na I roku studiów niestacjonarnych WSE

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozoficzne i etyczne podstawy edukacji – wykład na I roku II stopnia studiów niestacjonarnych WSE

2013/2014

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Filozofia – konwersatorium w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

Filozofia – wykład w Ośrodku Zamiejscowym UAM w Pile

2012/2013

Wstęp do filozofii – konwersatorium w Instytucie Filozofii UAM

2011/2012

Wstęp do religioznawstwa – konwersatorium w Instytucie Kulturoznawstwa UAM

Filozofia – konwersatorium na Wydziale Studiów Edukacyjnych.

2009/2010

Filozofia religii Leszka Kołakowskiego – fakultet w Instytucie Filozofii UAM