Filozofia (konwersatorium)

Zagadnienia:

1. Specyfika filozofii

1.1. Tropy filozoficzne

1.2. Działy filozofii

1.3. Sentencje filozoficzne

2. Poglądy Platona

2.1. Sprawa Sokratesa

2.2. Poglądy społeczne Platona

2.3. Poglądy metafizyczne Platona

2.4. Poglądy ucznia Platona – Arystotelesa.

3. Filozofia religii średniowiecza

3.1. 4 relacje rozum-wiara

3.2 Gnostycyzm

3.3 Metafizyka św. Augustyna

3.4. Scholastyka i Artes Liberales

3.5 Poglądy św. Tomasza z Akwinu

3.6. Mistycyzm

4. Filozofia nowożytna

4.1. Idole (złudzenia) Francisa Bacona

4.2. Metafizyka Kartezjusza

4.3. Imperatyw kategoryczny Kanta

4.4. Zakład Pascala

5. Filozofia a pedagogika.

5.1. Tezy Marii J. Carrion.

5.2. Ideologie edukacyjne współczesności