Kontakt

dr Juliusz Iwanicki
Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych
Wydział Nauk Społecznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

E-mail: iwanicki [at] amu.edu.pl

Dyżur:

poniedziałek 11:00-12:00

czwartek 10:00-11:30

pok. 17 AB