Filozoficzne i etyczne podstawy edukacji (wykład)

1. Podstawowe pojęcia – filozofia, etyka, edukacja.

2. Dlaczego filozofia i etyka jest ważna dla pedagoga?

3.1 Sokrates jako archetyp nauczyciela

3.2 Metafizyka idealizmu

3.3 Teoria anamnezy Platona a edukacja

3.4. Teoria państwa Platona a edukacja

3.5 Fazy edukacji u Platona

3.6. Teoria wiedzy i uczenia się Platona

3.7. Edukacyjne cele idealizmu.

3.8 Nauczyciel w idealizmie

4.1. Realistyczna metafizyka Arystotelesa

4.2. Szczęście jako cel edukacji u Arystotelesa

4.3. Fazy edukacji i najważniejsze przedmioty u Arystotelesa

4.4. Szkoła i nauczyciel u Arystotelesa

5.1. Scholastyka i Artes Liberales.

5.2 Św. Tomasz i jego podstawowe założenia edukacyjne

5.3. Filozoficzne podstawy edukacji wyznaniowej

5.4. Główne tezy edukacji moralnej Tomasza z Akwinu

5.5. Kształcenie a wychowanie

5.6. Edukacja kontemplatywna a aktywna

6.1. Metafizyka i geneza naturalizmu

6.2. Krytyka nauk i podstawowe założenia edukacyjne u Rousseau

6.3. Koncepcja dzieciństwa u Rousseau

6.4 Fazy edukacji u Rousseau

6.5. Antropologia Rousseau

6.6. Funkcje wychowawcy u Rousseau

7. Inni filozofowie edukacji naturalizmu i Oświecenia

8. Edukacja etyczna i demokratyczna według Ewy Nowak i Danuty Michałowskiej

8,1, Sześć kryteriów rozumowania moralnego Ewy Nowak

8.2. Edukacja demokratyczna według Danuty Michałowskiej

9.1. Wartości i cele wychowania etycznego

9.2. Wartości według Jedlińskiego

10. Kodeksy etyki nauczycielskiej

10.1. Kodeks etyki PTN

10.2. Kodeks etyki Froissarta

10.3 Dziesięć mądrości nauczycielskich Pieluchowskiego

10.4. Ułomności etyczne nauczyciela wg Cholewy

11. Współczesne ideologie edukacyjne – liberalizm i konserwatyzm