Kontakt

dr Juliusz Iwanicki
Pracownia Religioznawstwa i Badań Porównawczych

Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

E-mail: iwanicki [at] amu.edu.pl