Publikacje

Publikacje po obronie pracy doktorskiej (od 2013 roku):

Monografie:

Wielka Księga Świętych, Wydawnictwo Rhema, Kraków 2019 (II wydanie)

60607o

Memofania kultury. Zjawisko memów religijnych (cykl artykułów jednotematycznych), Wydawnictwo WNS UAM, Poznań 2018

Wielka Księga ŚwiętychWydawnictwo SBM, Warszawa 2017 (album)

60188o

Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014

Iwanicki_procesy

Czasopisma punktowane z listy ministerialnej:

 1. Aporie pamięci religijnej. Między sakralizacją a mediatyzacją rocznicy chrztu Polski, „Przegląd Religioznawczy”, 1 (283)/2022, s. 111-123, pkt. 100
 2. Cyfrowy kult przodków – aplikacja Deep Nostalgia jako nowa forma mediatyzacji pamięci religijnej, „Humaniora”, 4 (36)/2021, s. 83-95, pkt. 40.
 3. Posągi i kubły. Inaczej o dostępności kultury wizualnej dla osób z uszkodzeniami wzroku, „Kultura Współczesna”, 3(115)/2021, s. 122-133, pkt. 70.
 4. Religijny wymiar teorii spiskowych, „Przegląd Religioznawczy”, 1(279)/2021, s. 111-125, pkt. 100.
 5. Religioznawcze refleksje Yuvala Noaha Harariego„Przegląd Religioznawczy”,  1(275)/2020, s. 123-135, pkt. 100.
 6. Nieobecność religioznawstwa w polskiej edukacji szkolnej„Studia Edukacyjne”, 53/2019, s. 407-421, pkt. 40.
 7. Nowe autodafe. Zmediatyzowane incydenty publicznego palenia przedmiotów w archidiecezjach gdańskiej i przemyskiej, „Przegląd Religioznawczy”, 1(271)/2019, s. 87-99, pkt. 100
 8. Christian figures in Polish classical philosophy and postsecularism, „Humaniora”, 3/2018, s. 109-117, pkt. 6
 9. Philosophy and religion vs. upbringing: between secular and religious teleological concepts, „BHE”, 39/2018. p. 35-50, pkt. 9.
 10. Filozofia i religia a wychowanie: między świeckimi a religijnymi koncepcjami teleologicznymi, „Biuletyn Historii Wychowania”, 39/2018), s. 35-52, pkt. 9.
 11. Wybrane memy religijne. Semiologiczne studium przypadków, „Humaniora” 1(21)/2018, s. 81-104, pkt. 6
 12. Memy internetowe w kulturze popularnej. Charakterystyka zjawiska, „Humaniora” 1(21)/2018, s. 61-80, pkt. 6
 13. Między historiozoficznymi krytykami a próbami estetyzacji kultury popularnej, „Humaniora” 1(21)/2018, s. 43-59, pkt. 6
 14. Od hierofanii do memofanii. Przemiany sacrum w kulturze chrześcijańskiej, „Humaniora” 1(21)/2018, s. 23-42, pkt. 6
 15. Kultura Głuchych a technologie wspomagające słyszenie. Między cyborgizacją a luddyzacją osób z wadami słuchu, „Kultura Współczesna”, nr 3/2018, s. 131-145, pkt. 11.
 16. Rola filozofii Johna Locke’a w procesach sekularyzacji, „Humaniora”, 3(19)/2017, s. 51-61, pkt. 6
 17. Kulturowe hagiografie – przemiany wzorów świętości,„Przegląd Religioznawczy”, 2(264)/2017, s. 75-86, pkt. 10
 18. Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze popularnej i internetowej, „Humaniora”, 2(18)/2017 s. 15-26, pkt. 6
 19. Akademia „Artes Liberales” – współczesny model studiów interdyscyplinarnych i międzyuczelnianych„Humaniora” 3(15)/2016, s. 101-111, pkt. 6
 20. Religijność a moralność – relacje w kulturze chrześcijańskiej oraz współczesnej, „Przegląd Religioznawczy”, 2(260) (2016), str. 27-41, pkt. 10
 21. Wybrane innowacje kulturowe we współczesnej polskiej myśli religijnej„Przegląd Religioznawczy”, nr 1(259)/2016, s. 43-57, pkt. 10
 22. Znaczenie religii w filozofii Stanisława Staszica, „Przegląd Religioznawczy”, nr 3/2014, pkt. 10
 23. Edukacje duchowe – perspektywa religioznawcza, „Przegląd Religioznawczy”, nr 1/2014, ss.  107-120, pkt. 10
 24. Koncepcja „wojny kultur” w twórczości Oriany Fallaci i Agnieszki Kołakowskiej, „Kwartalnik Prawo-Ekonomia-Społeczeństwo”, nr 4/2014, ss. 18-29, pkt. 4.
 25. Od religijności ewangelicznej do religijności obywatelskiej. Antynomie koncepcji religijności w filozofii Jean-Jacques’a Rousseau, „Humaniora”, nr 4/2013, pkt. 6
 26. The design of religious studies pedagogy in the perspective of the thought of Enlightenment, „Anglojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, Warsaw 2013, no. 2, pkt. 10
 27. Projekt pedagogiki religioznawczej w perspektywie myśli Oświecenia, „Przegląd Religioznawczy” nr 3 (249) 2013, ss. 79-92, pkt. 10
 28. Poza czy między pozytywizmem a narratywizmem, „Ruch Filozoficzny”,  2013,  nr 3 (t. LXXX), Lista B:  pkt. 5
 29. Relacje między władzą świecką a władzą duchowną w doktrynie społecznej Marsyliusza z Padwy, „Kwartalnik Prawo-Ekonomia-Społeczeństwo”, nr 4/2013, s. 4-15, Lista B: pkt. 4

Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. Problemy nauczyciela w edukacji szkolnej – refleksje z niejawnej obserwacji uczestniczącej w: W. Heller, A. Nymś-Górna, M. Kaźmierska, M. Wieczorek (red.)Rodzice uczniów w edukacji szkolnej, UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań-Kalisz 2022.
 2. Kultura narodowa i religijna w myśli społeczno-metafizycznej Józefa Stanisława Adamskiego w: K. Brzechczyn, A. Wawrzynowicz (red.), Między pracą organiczną a walką o niepodległość. Myśl filozoficzna Wielkopolski w okresie zaborów, Scholar, Warszawa 2022, s. 65-78.
 3. Wartości rodzinne w wybranych religiach świata – analiza różnic kulturowych w: M. Ściupider-Młodkowska, A. Matysiak-Błaszczyk (red.), Od fascynacji w relacjach partnerskich do obowiązków rodzicielskich, Impuls, Kraków 2022, s. 141-157.
 4. Aksjologia i religia w myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w: D. Bień, W. Mazur, G, Piotrowski, P. Ruchlewski (red.), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Studia i analizy, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2020, s. 129-141.
 5. Obecność wizyty Jana Pawła II w Tajlandii w mediach internetowych  w: W. Kluj (red.), Jan Paweł II w Tajlandii, Instytut Jana Pawła II, Warszawa 2018, s. 63-79.
 6. Problematyka religijna na łamach Biuletynu Dolnośląskiego w: K. Brzechczyn (red.) Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej, „Studia i Materiały Poznańskiego IPN”, t. XLIV, Poznań-Warszawa: Wydawnictwo IPN 2018, s. 51-65.
 7. O ascezie „wewnątrzświatowej” i racjonalności procesów sekularyzacji. Przyczynek do dorobku naukowego Profesora Zbigniewa Drozdowicza w: E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer (red.). Ratio, Religio, Humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2015, s. 261-276.
 8. Postsekularność filozofii religii Leszka Kołakowskiego, w: P. Grad (red.), Warszawska Szkoła Historii Idei. Tożsamość, tradycja, obecność,  Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 117-138
 9. Myśl społeczna Leszka Nowaka w: Ł. Kamiński (red.), Letnia Szkoła Doktorantów Historii Najnowszej, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, ss. 57-64.
 10. Student niedosłyszący na uczelni wyższej – postulaty podniesienia jakości kształcenia (razem z B. Krystkowiak) w:  B. Orłowska, P. Prüfer (red.), Edukacja i niepełnosprawność w wyobraźni socjopedagogicznej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp 2013

Recenzje, przedmowy, sprawozdania od 2013 r:

 1. Wstęp, „Humaniora”, 3(27)/2019
 2. Wprowadzenie, „Humaniora” 2(22)/2018
 3. Wprowadzenie. Memy religijne w kulturze popularnej na przykładzie katolicyzmu, „Humaniora” 1(21)/2018, s. 13-21, lista B
 4. Sprawozdanie z konferencji „Religia a kultura popularna”, Humaniora nr 4/2017
 5. Wstep, Humaniora, nr 2/2017
 6. Sprawozdanie z konferencji „Religia a zło”, Humaniora, nr 2/2017
 7. Sprawozdanie z konferencji „Religia w czasie i przestrzeni”, Humaniora, nr 2/2016
 8. Wstęp, Humaniora, nr 3/2014.
 9. Wstęp, Humaniora, nr 2/2014.
 10. Korneliusz Piotr Tiele. Klasyk zachodniego religioznawstwa (recenzja), „Humaniora”, nr 2/2014.
 11. Wstęp, „Humaniora”, nr 4/2013
 12. Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nowe ruchy religijne w perspektywie interdyscyplinarnej” , „Humaniora” 4/2013.
 13. Z dziejów teorii i praktyki wychowania (recenzja), nr 29 (2013), „Biuletyn Historii Wychowania”

W druku:

Filozofia polityczna Leszka Kołakowskiego

W przygotowaniu:

Miasto Słońca Tommasa Campanelli i antyutopijne kontynuacje w Opowieści podręcznej Margaret Atwood

Powiastki filozoficzne Leszka Kołakowskiego

Edukacja globalna na przykładzie kursów religioznawczych w systemie IB oraz na Uniwersytecie Otwartym

Publikacje naukowe przed obroną pracy doktorskiej (do czerwca 2013 r.):

Książki redaktorskie:

Sfery refleksji religioznawczej (wspólnie z R. Ilnickim), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012

Sfery-refleksji

Publikacje naukowe z lat 2006-2013

 1. Wstęp (razem z R. Inickim i D. Kokociem), „Humaniora” nr 1/2013
 2. Erozja tajemnicy. Przemiany religijności w późnych wiekach średnich na przykładzie filozofii Williama Ockhama, „Humaniora” nr 1/2013
 3. Religia i świeckość jako obszary badawcze w pismach Niccolo Machiavellego, „Człowiek i społeczeństwo”, nr 34/2012
 4. Historia ładu politycznego. Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej (recenzja), „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 3/2012
 5. Transformacja procesu sekularyzacji. Próba kategoryzacji, „Przegląd Religioznawczy”, nr 4 (246), 2012
 6. Koncepcja sekularyzacji życia społecznego Jeana Antoine Condorceta,Przegląd Religioznawczy”, nr 1 (243), 2012
 7. Dialog dyskursu naukowego i literackiego w kontekście doświadczań totalitaryzmu, „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej”, 19/2012
 8. Desekularyzacja życia publicznego  jako problem badawczy [w:] R. Ilnicki, J. Iwanicki (red.), Sfery refleksji religioznawczej, Poznań 2012
 9. Miejsce religii w filozofii społecznej Thomasa Hobbesa [w:] Z. Drozdowicz, S. Sztajer (red.), Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Poznań 2012
 10. Geneza i etyka gospodarcza nowożytnego kapitalizmu [w:] „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, Poznań 2012
 11. Pro-state social philosophy in the works of Dante [w:] „Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 12. Selected causes of lone parenthood in Poland – social analysis (razem z B. Krystkowiak), w: „Polski Przegląd Nauk Społecznych”, Poznań 2012
 13. Paradygmat Weberowski w myśli religioznawczej Petera Bergera [w:] „Przegląd Religioznawczy”, Poznań 2011, nr 1 (239)
 14. Cuius regio, eius religio? O oporze i współpracy polskich protestantów z władzą ludową (recenzja ), „Baptystyczny Przegląd Teologiczny”, 2008-2010, tom IV-V
 15. Idea bezpieczeństwa w filozofii i naukach religioznawczych [w:] Kusztelak A. (red.), Bezpieczeństwo współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia, Poznań 2011
 16. The Importance of the Humanities for Social Practice [w:] Bokus B. (ed.), B. Bokus (ed.), The Humanities Today and the Idea of Interdisciplinary Studies, Warszawa 2011
 17. Spór i dialog Jürgena Habermasa z Josephem Ratzingerem o miejsce religii w życiu publicznym Europy, „Przegląd Religioznawczy” 4/238, 2010
 18. Gorączka sacrum. Spory o sekularyzację i desekularyzację w naukach społecznych [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Poznań 2010
 19. Święty Paweł a myśl postsekularna, „Przegląd Religioznawczy” 2/236, 2010,
 20. Skrzyżowanie racjonalności filozofii i racjonalności religii w twórczości Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz, Z. Melosik, S. Sztajer (red.), O racjonalności w nauce i w życiu społecznym, Poznań 2009
 21. Czy to jeszcze New Age? Nowy ruch quasi-religijny – spirytyzm, „Przegląd Religioznawczy” 4/2009
 22. Przełomy w filozofii religii „wczesnego” Leszka Kołakowskiego [w:] Z. Drozdowicz (red.) Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych, Poznań 2008,
 23. Aksjologia hinduizmu a europejskie pojęcie cnoty (wraz z A. Renans) [w:] T. Ewertowski, S. Krawczyk (red.), Kultura cnoty, cnoty kultur, Poznań 2007
 24. Filozofia religii jako dyscyplina akademicka. Na marginesie twórczości Leszka Kołakowskiego, „Przegląd Religioznawczy” 4/223, 2007
 25. Kultura europejska wobec „świata półksiężyca”. Trudności i perspektywy komunikacji międzykulturowej, „Przegląd Religioznawczy”, 1/219, 2006
 26. Excellentia universitas – spojrzenie na Alma Mater oczami ucznia, „Kultura i Historia”, 10/2006, Lublin 2006
 27. Kultura materialna Indii we współczesnym świecie komunikacji międzykulturowej, „Homo communicativus”, Poznań 2006
 28. Współczesna ezoteryka i motywy religijne w świetle filozofii Platońskiej, „Preteksty”, Poznań 2006

Publicystyka

Turystyczne rekomendacje, „Życie Uniwersyteckie”, 2021/7, s. 28

Histmag:

Około 30 recenzji i tekstów popularnonaukowych dla portalu Histmag. org – https://histmag.org/wyszukaj?query=Juliusz+Iwanicki+

Inna publicystyka:

 1. Święty Paweł odczytany przez niewierzących – Badiou i Żiżek, „Teologia Polityczna Co tydzień”, nr 65/2017
 2. Cztery relacje między filozofią a religią, Kleofas. Blog teologiczny Kleofas
 3. Święty Paweł jako religijny topos w świeckości, Kleofas. Blog teologiczny Kleofas
 4. Samorządy pomocnicze i wybory osiedlowe w 2015 roku, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 2/2014
 5. Ekumeniczny Grunwald, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 2/2014
 6. Myśl społeczna Pawła Włodkowica, „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 1/2014)
 7. Sprawa Dworu Marcelin „Biuletyn Informacyjny Stary Grunwald”, 1/2011
 8. Wielkopolska ciężko odczuła okupację (list), Tygodnik Powszechny 23.01.2011
 9. Dwa listy do „Znaku” w roku 2012
 10. Recenzja książki Leszka Nowaka w Pamięć.pl (2012)

Media:

 1. 22.12.2017, TVP Poznań w programie Piotra Bernartowicza pt. „Lustra”.  Dyskusja dotyczyła problematyki na temat współczesnych relacji między kulturą a wiarą. Czy jesteśmy świadkami wyczerpania procesu sekularyzacji w sferze kultury, sztuki, czy też ten proces postępuje nadal, a przepaść między tymi sferami kultury-religii jest nie do zasypania, https://poznan.tvp.pl/35309282/21122017
 2. Wypowiedź w Radiu Emaus 22.01.2014 (na temat ekumenizmu)
 3. Udział w audycji Trójki Polskiego Radia „Daleko stąd – Brazylia” 09.09.2013 (dyskusja o religiach w Ameryce Południowej)
foto

Strona internetowa Juliusza Iwanickiego