You are here:  / Blog / Dzieci z autyzmem terapia

Dzieci z autyzmem terapia

Autyzm to zaburzenie rozwojowe ujawniające się najczęściej w ciągu trzech pierwszych lat życia. Jest rezultatem zaburzeń neurologicznych oddziałujących na funkcje pracy mózgu. Nie istnieją żadne medyczne testy, które dałyby możliwość jednoznacznie zdiagnozować autyzm. Jego rozpoznanie opiera się na obserwacji dziecięcego stopnia rozwoju, komunikacji i zachowania. Diagnoza autyzmu jest bardzo trudna. Lekarz powinien wykonać wiele badań, które wykluczą inne zaburzenia.
Stany agresywne, autoagresja, alienacja, mały zasób słów, rzadkie okazywanie uczuć, używanie słów bez znaczenia i brak kreatywności to typowe cechy dla dzieci z autyzmem Terapia z najmłodszymi wymaga dużego zaangażowania rodziców. Specjaliści przygotowują opiekunów do pracy z dzieckiem przez wyjaśnienie im zachowań dziecka. Następnie rozszerzane są formy kontaktu z dzieckiem, zwłaszcza kontakt fizyczny. Kolejnym etapem jest stymulacja dziecka do kontaktu z innymi.
Terapia jest jedyną szansą dla dzieci z autyzmem, a wcześnie podjęta wraz z długotrwałymi ćwiczeniami daje pożądane efekty. Zanim rodzice podejmą się pracy z dzieckiem powinni wyzbyć się poczucia beznadziejności i spróbować zrozumieć dziecko. Wtedy podjęte działania mają sens.