You are here:  / Blog / Egzoszkielet rehabilitacja

Egzoszkielet rehabilitacja

Nowoczesne metody rehabilitacji

Egzoszkielet jest jedną z najnowszych metod rehabilitacji, które są stosowane u osób z niedowładem kończyn dolnych. Wynalazek, który jeszcze niedawno występował tylko w filmach z gatunku fantastyki naukowej, obecnie jest rzeczywistością i daje nadzieję pacjentom cierpiącym z powodu chorób ,takich jak stwardnienie rozsiane lub walczącym ze skutkami nieszczęśliwych wypadków.
Jest to powłoka mocowana na zewnątrz ciała pacjenta, która wzmacnia wszystkie mięśnie lub wybrane partie, na przykład jedną z kończyn. Umożliwia wstawanie, siadanie i chodzenie, w zależności od stopnia niedowładu u konkretnego pacjenta. Jeżeli decydujemy się na egzoszkielet rehabilitacja jest dostosowana indywidualnie do osoby, dzięki dokładnej kalibracji urządzenia.
Głównym przeznaczeniem egzoszkieletu jest nauka chodzenia u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Wspomaga on naturalny chód i odpowiednie ustawienie stóp podczas przemieszczania się. Rehabilitacja jest całkowicie bezpieczna, ponieważ pacjent znajduje się pod kontrolą fizjoterapeuty, który obsługuje egzoszkielet. Początkowo urządzenie przemieszcza się samoczynnie, poruszając kończynami pacjenta, a z czasem można zmieniać ustawienia, dzięki czemu mięśnie działają coraz bardziej samodzielnie.
W przypadku takiej metody jak egzoszkielet rehabilitacja nie jest możliwa u każdego pacjenta. Podczas pierwszej wizyty należy wykluczyć występowanie przeciwwskazań, do których należą między innymi deformacje stóp, zaawansowana osteoporoza lub obniżona możliwość stania. Pacjenci muszą pamiętać również, że jest to wymagająca forma rehabilitacji i nawet krótkie zajęcia pochłaniają wiele energii.