You are here:  / Blog / Leczenie skostnień

Leczenie skostnień

Profilaktyką skostnień widzi się obecnie w możliwie jak najwcześniejszej mobilizacji pacjenta, w unikaniu forsownych ćwiczeń biernych, w zabezpieczeniu chorego przed urazami. W przypadkach rozwiniętych już skostnień leczenie farmakologiczne z zastosowaniem kompleksowych soli fosforanowych daje mało przekonywające wyniki być może podawanie tych preparatów jest bardziej efektywne w momencie tworzenia się skostnień niż w okresie, kiedy zmiany są już rozwinięte. Opinie na temat operacyjnej mobilizacji zamurowanych kostnień stawów są różne. Zwolennicy tego rodzaju zabiegów uważają, że po usunięciu tkanki kostnej blokującej ruchy w stawie należy zawsze prowadzić drenaż przez kilka dni po zabiegu, aby nie dopuścić do powstania krwiaka, na podłożu którego może dojść do powtórnych skostnień. Ćwiczenia zmobilizowanych stawów należy rozpoczynać wcześnie po operacji, prowadzić je systematycznie, ale bardzo ostrożnie. Według doświadczeń wielu autorów w przypadkach masywnych bloków usztywniających staw biodrowy lepsze efekty funkcjonalne możemy uzyskać nie operacjami mobilizującymi staw, lecz po osteotomiach korekcyjnych w masywie skostnień, nadających kończynie korzystne z punktu widzenia funkcji ustawienie.