You are here:  / Blog / Okres przedoperacyjny

Okres przedoperacyjny

Celem premedykacji jest: 1) poprawienie samopoczucia chorego przez zmniejszenie strachu, uspokojenie, uzyskanie stanu przynajmniej częściowej niepamięci przykrych doznań, wytworzenie znieczulenia, zapobieganie wymiotom pooperacyjnym, 2) ułatwienie wprowadzenia w stan znieczulenia i zmniejszenie ilości środków znieczulających,’ 3) zmniejszenie nasilenia niepożądanych odruchów oraz 4) ograniczenie wydzielania błon śluzowych, szczególnie układu oddechowego. Środki stosowane w tym okresie działają nieraz dłużej niż trwa sam zabieg i działają nie tylko w okresie przedoperacyjnym, wspomagając samo znieczulenie, ale wpływ ich również wydłuża się na okres pooperacyjny. Leki najczęściej stosowane w premedykacji można podzielić na trzy grupy określające najważniejsze, z omawianego punktu widzenia, działanie: 1) przeciwbólowe, 2) parasympatykolityczne 13) uspokajająco-nasenne. Podział ten, upraszczający zagadnienie, nie jest wyraźny, gdyż większość leków wywiera łączne, kilkukierunkowe działanie, a stosując ich połączenia należy uwzględniać ich synergizm i ewentualny antagonizm.