You are here:  / Blog / Pirazynamid

Pirazynamid

Przypuszczenie, że działanie bakteriobójcze pirazynamidu ma istotne znaczenie we wczesnym etapie leczenia poparte zostało wynikami badań prowadzonych w Singapurze, w których skojarzone leczenie streptomycyną z izoniazydem, ryfampicyna i pirazynamidem stosowano przez 4 lub 6 miesięcy po czym podawano przez 4 miesiące izoniazyd i ryfampicynę. Wyniki leczenia były dobre lecz nie uzyskano większej skuteczności w grupie chorych, którym dodatkowo podawano pirazynamid w drugim etapie leczenia, natomiast gwałtownie wzrastała liczba nawrotów, jeśli drugi etap leczenia trwał tylko 2 miesiące. Jak wynika z badań British Thoracic and Tuberculosis Association w Wielkiej Brytanii istnieje w ostatnich latach tendencja do krótkotrwałego leczenia gruźlicy. Chorzy w poszczególnych grupach byli leczeni przez 6, 9, 12 lub 18 miesięcy ryfampicyna z izoniazydem i dodatkowo w pierwszych 2 miesiącach leczenia stosowano streptomycynę lub etambutol, schemat dawkowania obejmował codzienne podawanie leków. Badaniami objęto 696 chorych; dawka ryfampicyny wynosiła 600 mg i 450 mg dla osób o mniejszej masie ciała niż 50 kg, izoniazydu 300 mg, streptomycyny 0,75 g domięśniowo przez 6 dni w tygodniu i etambutolu 25 mg/kg masy ciała na dobę. Chorzy z ograniczonymi zmianami w płucach byli leczeni przez 6 lub 12 miesięcy, a chorzy z rozpadem tkanki płucnej i jamą o średnicy powyżej 2 cm przez 9 lub 18 miesięcy.