You are here:  / Blog / Porażenia spowodowane zmianami nowotworowymi kręgosłupa

Porażenia spowodowane zmianami nowotworowymi kręgosłupa

Wiele przyczyn i mechanizmów może powodować niedowłady i porażenia w przebiegu chorób nowotworowych. Leczenie zmian na tle guzów śródrdzeniowych i wewnątrzoponowych prowadzą neurolodzy i neurochirurdzy przy współudziale onkologa. Pomoc ortopedy może okazać się niezbędna w przy- padach nowotworów kostnych kręgosłupa. Guzy kostne powodują dysfunkcję rdzenia albo poprzez rozrost i bezpośredni ucisk na rdzeń, albo pośrednio ? powodując destrukcję kręgów i prowadząc do złamań patologicznych kręgosłupa. Wśród pierwotnych, niezłośliwych guzów kostnych lokalizujących się w kręgosłupie i mogących prowadzić do paraplegii należy wymienić: torbiel tętniakowatą kości, naczyniak kręgu, kostniak zarodkowy łagodny. Leczenie powyższych zmian polega na odbarczeniu rdzenia kręgowego, usunięciu mas nowotworowych i wypełnieniu ubytków w strukturze kręgów przeszczepami kostnymi autogennymi oraz kostnym usztywnieniu kręgosłupa. Jeśli leczenie operacyjne przeprowadzono w sytuacji zagrożenia porażeniem lub wkrótce po jego wystąpieniu, rokowanie jest z reguły pomyślne. Specyficzne, bogate unaczynienie kręgosłupa usposabia do występowania zmian przerzutowych wielu złośliwych nowotworów sutka, krtani, płuc, przełyku i żołądka, nerek, pęcherza moczowego, macicy, tarczycy, gruczołu krokowego. Ogniska przerzutowe mają przeważnie charakter osteolityczny, szybko prowadzą do destrukcji kręgów i złamań patologicznych.