You are here:  / Blog / Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stosuje głównie nas terenach nieskanalizowanych. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem między innymi dla domków jednorodzinnych. W Polsce jest bardzo dużo firm oferujących wykonanie kompletnych instalacji oczyszczalni. Każda z nich musi spełniać wysokie wymagania zarówno pod względem wymagań technicznych, jak i stosować się do wymogów prawa polskiego i unijnego. Przydomowe oczyszczalnie ścieków opierają się na dwustopniowej zasadzie działania. W pierwszym etapie, zwanym podczyszczaniem – w specjalnym zbiorniku, pełniącym funkcję osadnika gnilnego – dokonują się procesy osadzania i flotacji, czyli wypływania większych elementów zanieczyszczeń. Proces ten można usprawnić poprzez dodanie do zbiornika bioaktywatorów, które przyspieszają biologiczny rozkład zanieczyszczeń. W etapie drugim dochodzi do tzw. oczyszczania tlenowego już bezpośrednio w gruncie. Aby przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonywały w sposób skuteczny oczyszczanie tlenowe, niezbędne jest wykonanie studzienki rozdzielczej
wraz z systemem układu specjalnych rur z otworami tworzącymi aktywny drenaż. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są w stanie odebrać zanieczyszczenia od 4 do 200 osób.  To doskonałe rozwiązanie także dla małych szkół i rodzinnych przedsiębiorstw na terenach, gdzie jeszcze nie ma kanalizacji.