You are here:  / Artykuły / Nowości / Porady / Teksty / Wpisy / Psycholog Rybnik

Psycholog Rybnik

Kim jest psycholog

Kim jest Psycholog Rybnik?

To osoba, która pomaga innym ludziom poznać przyczyny doświadczanych przez nich trudności, zdefiniować je, pokonywać przeszkody, które stawiamy w swoich umysłach oraz wprowadzać zmiany do swojego życia, aby stało się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Pomoc ta, w formie diagnozy, może dotyczyć bardzo wielu aspektów: od określania pewnych zdolności, predyspozycji, przez diagnostykę zaburzeń, po potwierdzanie posiadania kompetencji do wykonywania danego zawodu. Zgłoszenie się na konsultację to zwykle pierwszy, milowy krok do rozwiązania problemu.

Psycholog Rybnik wykonuje zawód zaufania publicznego. Oznacza to, że wymaga on profesjonalnego przygotowania, wysokiego poziomu taktu, dyskrecji, kultury osobistej i przede wszystkim doświadczenia. Ważna jest szeroka wiedza Psycholog Rybnik, którą zdobywa się głównie na studiach psychologicznych. Tytuł ten uzyskuje się dopiero po studiach magisterskich.

Psycholog to nie to samo co psychoterapeuta czy psychiatra. Psychoterapeuta może być równocześnie psychologiem, ale nie musi – to ktoś, kto ukończył studia podyplomowe lub 4-letnią szkołę psychoterapii. Psychiatra jest z zawodu lekarzem, o czym świadczą ukończone studia medyczne, a następnie specjalizacja w kierunku psychiatrii.