You are here:  / Blog / Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy autonomiczny

Autonomiczny, czyli trzewny układ nerwowy dzieli się na układ nerwowy sympatyczny, czyli współczulny, i układ nerwowy parasympatyczny, czyli przywspółczulny. Ciała komórkowe nerwów sympatycznych znajdują się w rdzeniu kręgowym tylko w odcinkach piersiowych i brzusznych, dlatego autonomiczny układ nerwowy sympatyczny nazywany jest również układem piersiowo-lędźwiowym. Nerwy parasympatyczne pochodzą z obu końcowych odcinków rdzenia, tj. część z nerwów czaszkowych znajdujących się u podstawy mózgu, a część z najniższego odcinka rdzenia i dlatego układ parasympatyczny zwie się także układem czaszkowo-krzyżowym. Odwrotnie niż w somatycznym łuku odruchowym, w którym pojedynczy neuron ruchowy rozciąga się od rdzenia kręgowego aż do określonego mięśnia na obwodzie, wszystkie drogi autonomiczne mają dwa neurony ruchowe. Neuron autonomiczny zaczyna się w rdzeniu kręgowym, biegnie do skupienia ciał komórkowych, zwanego zwojem i znajdującego się poza rdzeniem. Tam tworzy on synapsę z drugim neuronem, który przenika do narządu końcowego. Pierwszy neuron zwany jest włóknem przedzwojowym lub presynaptycznym, a drugi nerwem pozazwojowym lub postsynaptycznym. Zwoje sympatycznego układu nerwowego leżą stosunkowo blisko rdzenia kręgowego, tworząc wraz z włóknami łączącymi dwa równoległe łańcuchy – pnie sympatyczne, czyli współczulne – każdy po jednej stronie rdzenia. W układzie parasympatycznym zwoje neuronów postsympatycznych znajdują się znacznie dalej od rdzenia kręgowego i zazwyczaj są znacznie bliżej narządów lub w narządach, które unerwiają.