You are here:  / Blog / ZMIANY BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ

ZMIANY BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ

ZMIANY BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ

Oddychanie zewnętrzne w dużej mierze zależy od budowy klatki piersiowej. Klatka piersiowa długa i wąska, o skośnym przebiegu żeber (klatka asteniczna) ma tzw. ustawienie wyde- chowe. Jej ruchy wdechowe są ograniczone, w związku z czym mniejsza jest pojemność życiowa, a przewietrzanie płuc jest słabsze. Klatka piersiowa krótka i szeroka, o poziomym przebiega żeber (tzw. beczkowata) ma tzw. ułożenie wdechowe. Jej ruchomość wydechowa jest ograniczona, wydechy niepełne, następuje wówczas zaleganie powietrza w płucach i skłonność do rozedmy. Rozedmowa klatka piersiowa powstaje również na skutek przedwczesnego kostnienia chrząstek żebrowych, co jest równoznaczne z utratą elastyczności klatki piersiowej.

Zniekształcenia klatki piersiowej mogą powstać na tle przebytych chorób, jak krzywica lub gruźlica. Zniekształcenia takie (np. garby) upośledzają ruchy oddechowe, zmniejszają pojemność życiową płuc i mogą się przyczyniać do niedostatecznej wentylacji poszczególnych ich odcinków. Ludzie garbaci są szczególnie skłonni do zapaleń płuc i gruźlicy.