You are here:  / Blog / ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANEGO MOCZU

ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANEGO MOCZU

ZMIANY ILOŚCI WYTWARZANEGO MOCZU

Człowiek wytwarza średnio około 1,5 1 moczu na dobę. Ilość ta zresztą nawet w warunkach fizjologicznych może ulec znacznym wahaniom. Zwiększenie ilości moczu nazywamy wielomo- czem (polyuria), zmniejszenie – skąpomoczem (oliguria), zahamowanie wydzielania moczu – bezmoczem (anuria).

WIELOMOCZ. Wielomocz w warunkach fizjologicznych występuje po wypiciu większej ilości płynów. Przyczyną wielomoczu mogą być środki moczopędne – powodują one między innymi rozszerzenie naczyń kłębków i zahamowanie wchłaniania zwrotnego w kanalikach krętych. Moczopędnie wpływa też dieta owocowo- – jarzynowa odgrywa tu rolę nie tylko duża ilość wody zawarta w tych potrawach, ale również sole potasowe, wywołujące hy- dremię.