You are here:  / Blog / Zmiany miejscowe

Zmiany miejscowe

Zmiany miejscowe

Zmiany miejscowe polegają na pojawieniu się owrzodzeń śluzówki żołądka lub dwunastnicy. Owrzodzenia występują zwykle na krzywiźnie małej żołądka lub w opuszce dwunastnicy,, mają charakter okrągłych ubytków śluzówki, drążących stożkowato w głąb mięśniówki. Otoczone są zwykle wałem obrzękłej i nacieczonej śluzówki (ryc. 89).

Patogeneza choroby wrzodowej jest bardzo złożona. Dużą rolę odgrywają czynniki konstytucjonalne. Świadczy o tym chociażby prawie wyłącznie występowanie tej choroby u mężczyzn. Predysponowani do choroby wrzodowej są zwłaszcza leptoso- matycy i astenicy. Choroba ta występuje często rodzinnie. Stwierdza się również wyraźną zbieżność pojawienia się jej

Wrzód żołądka widoczny na poprzecznym przekroju ściany żołądka. Wrzód drąży poprzez błonę śluzową i podśluzową do warstwy mięśniowej, podminowując na brzegach błonę śluzową. u bliźniąt jednojajowych. Niezwykle interesujący jest przypadek dwu sióstr, bliźniąt jednojajowych. Obie chorowały na wrzód żołądka, u obu doszło w tym samym roku do przebicia wrzodu, zakończonego skuteczną interwencją chirurgiczną. Jak się okazało w czasie operacji, wrzód u obu sióstr był umiejscowiony dokładnie w tym samym miejscu. Niektórzy uczeni wiążą skłonność do choroby wrzodowej z pewnymi cechami psychicznymi – dużą pobudliwością i kompleksem niższości.