You are here:  / Blog / Zmiany zapalne

Zmiany zapalne

Zmiany zapalne

Zmiany zapalne w ognisku pierwotnym przebiegają na ogół w sposób typowy. Początkowo powstaje zapalenie wysiękowe z wysiękiem surowiczo-włóknikowym, następnie ognisko zapalne ulega martwicy. Martwicę tę nazywamy serowaceniem (caseifi- catio) ze względu na jej charakterystyczny wygląd przypominający kruchy, wysuszony ser. W dalszym przebiegu zapalenia może dojść do zejścia pomyślnego lub niepomyślnego.

Zejście pomyślne polega na wytworzeniu się dookoła ogniska martwicy swoistej tkanki ziarninowej (r.yc. 85). Ziarnina ta następnie może ulec zwłóknieniu, dzięki czemu ognisko gruźlicze ulega zbliznowaceniu lub otorbieniu, a martwica serowata zwapnieniu. Wskutek tych zmian proces gruźlicy ulega ograniczeniu i zahamowaniu. W otorbionym, a. nawet zwapniałym ognisku pozostają jednak przez dłuższy czas żywe prątki, które w sprzyjających warunkach mogą spowodować rozszerzenie się procesu gruźliczego.